รับงาน หล่อพระพุทธรูป

รับซ่อมงานพระทองเหลือง ซ่อมสีพระ

พระประธาน พระใหญ่ รูปเหมือนพระเกจิ

รับหล่อทั้งใน และนอกสถานที่

ตกลงราคาก่อนหล่อ

รับประกันชิ้นงานที่หล่อจนเสร็จ